Bio- ja kiertotalouden laboratorio

Savonia-amk

Fermentaatiolaitteisto

Bio- ja kiertotalouden laboratoriossa on kaksi täysin automatisoitua fermentoria mikrobiologiseen tutkimukseen, joita voidaan operoida panos- tai jatkuvatoimisena. Olosuhteet voidaan säätää tarpeen mukaisesti joko hapelliseksi tai hapettomaksi. Fermentoreita voidaan prosessoida sarjassa tai rinnan ja reaktoreiden tilavuus on 5l. Laitteisto käsittää mekaanisen sekoituksen ja lämpötilan säädön aina 5 asteesta 70 asteeseen saakka (vesivaippa & lämpölevy). Ohjausyksikköön on integroitu 3 erillistä pumppua, jotka mahdollistavat mm. ravinteiden syötön ja automaattisen pH:n säädön. Laitteistossa on on-line mittaussensoreina pH, ORP ja O2 ja datan tallennus tietokantaan. Kaasunkeräys mahdollisuus ja nestemäisten lopputuotteiden keräys ja analysointi.

Liikuteltava bioprosessilaitos

Bioprosessilaitos koostuu kahdesta 3 m³ reaktorista, joita voidaan ajaa eri lämpötiloissa ja vaihtoehtoisesti rinnakkain tai sarjassa. Laitteistoon voidaan syöttää sekä nestemäisiä että kiinteitä materiaaleja. Syötöt voidaan toteuttaa joko manuaalisella tai automatiikalla ohjelmoiden. Laitteisto voidaan helposti siirtää asiakkaan kohteeseen, jolloin riskit ovat minimaaliset.

Kasvihuone

Uusien kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden kehittäminen paikallisiin sivuvirtoihin perustuen. Kasvihuoneessa voidaan yhdenaikaisesti kasvattaa jopa 100 ruukussa testattavia kasveja. Ruukkujen järjestys voidaan satunnaistaa ja tyypillisesti testimatriisit toistetaan 3-4 rinnakkaisessa ruukussa. Myös erilaisten maanäytteiden testaaminen on mahdollista. Kasvatuskokeiden koeasettelu vastaa maataloudessa käytettäviä lannoiteasetuksia ja vaateita.

Jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori

Reaktorilla tuotetaan puupohjaisista biomassoista torrefioinnin tai/ja pyrolysoinnin avulla biohiiltä ja reaktorissa muodostuvista kaasuista kondensoimalla tisleitä. Teknologia on asennettu merikonttiin, jotta laitteisto olisi mahdollisimman helposti siirrettävissä ja turvallisesti käytettävissä.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston HTL/HTC-reaktori Joensuussa

 

Max lämpötila: 500 C​

Max paine: 20 MPa

Mekaaninen sekoitin

Reaktorin tilavuus: 5,7 l

Esipaineistus N2:lla